background img

Välkommen till Yeshua.se!

Vi som gör denna sida är ett gäng Örnsköldsviksbor som förts samman av en längtan att ta summan av ordet - den röda tråd som förenar Bibelböckerna - på allvar. Bortom organisationer och kulturella mönster söker vi återupptäcka kraften i det glada budskapet.

Yeshua är hebreiska och betyder Guds frälsning. Detta namn gavs till ett visst gossebarn i Betlehem när han som nyfödd låg i sina jordiska föräldrars famn. Han lämnade krubban, växte upp och visade mänskligheten vem Gud är. Han är Guds frälsning personifierad. Guds Son.

På svenska har denne man blivit vida känd under namnet Jesus, och det namnet duger fint åt oss. Vi byter i dagligt tal inte ut alla namn på bibliska personer till de ursprungliga motsvarigheterna, även om namnens betydelse alltid är intressanta att känna till.


Vi kallar vår frälsare för Jesus, så varför heter hemsidan Yeshua?

Namnet Yeshua är ett ställningstagande. Det säger något om den Jesus vi bekänner oss till - att vi står upp för för den kristna trons judiska rötter. Att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud också är vår Gud.

Vi tror att profetorden i Gamla testamentet gällande Israel går i uppfyllelse i vår tid, och att vi får leva och se det hända! Vi vill vara med och välsigna Israel, genom vilken frälsningsplanen både börjar och slutar.

Yeshua.se är inte knutet till något samfund, men vi som gör sidan kommer alla från klassiska svenska väckelserörelser.

Vi samlas regelbundet till bibelstudier och bön i EFS Gullänget. Närmare bestämt Gullängesvägen 2. Hit söker sig människor i olika åldrar och av olika bakgrund. Ibland är vi många, ibland är vi få. Du är också välkommen!

Denna hemsida är en förlängning av våra träffar, så att ännu fler ska få ta del av Jesus och allt hans namn står för.

Roligt att du hittat hit!

-----------------
Kontakt/frågor: info@yeshua.seKarta till Gullängesvägen 2, Örnsköldsvik